Fisioteràpia

Presentació

La fisioteràpia és una teràpia manual que a través de mitjans físics com el fred i la calor, el moviment, l’exercici terapèutic o el massatge:

 • Pal·lia i prevé malalties
 • Promou la salut
 • Recupera, rehabilita i readapta

L’osteopatia és un enfocament assistencial, el qual, a partir d’un sistema de diagnosi i tractament específic posa una atenció especial en l’estructura de l’individu i els problemes mecànics que poden aparèixer.

Ambdós serveis es complementen entre si amb l’objectiu comú d’equilibrar l’organisme i millorar, així, el funcionament del cos humà.

A qui va adreçat

La fisioteràpia i l’osteopatia s’adrecen a l’àmbit de la pediatria i als adults.

Pediatria

 • Trastorns digestius: còlics en el nadó, restrenyiment o regurgitacions.
 • Trastorns de comportament: intranquil·litat o alteracions de la son.
 • Problemes de succió o deglució.
 • Nens amb síndromes que desenvolupen afectació motora com Angelman, Down o Rett.
 • Nens amb patologies neurològiques com paràlisi cerebral, espina bífida o traumatisme cranioencefàlic.
 • Nens amb malalties neuromusculars com Duchenne o atròfia muscular espinal.
 • Nens que pateixen patologia musculoesquelètica com luxació congènita de maluc, plagiocefàlies causades al part, escoliosi, torticoli congènita, lesions del plexe braquial.
 • Nens amb disfuncions respiratòries: asma, bronquitis, bronquiolitis, atelèctasi, otitis.

Adults

 • Traumatologia: Patologies pre i posts quirúrgiques, luxacions, fissures, discopaties, tendinopaties o esquinços. Els mals d’esquena cervicals, toràcics o lumbars també s’inclouen dintre del pla de tractament, que està destinat a alleujar el dolor, reduir la inflamació, recuperació de la mobilitat i rehabilitar la funció del cos humà.
 • Esportiva: Mitjançant el massatge, els estiraments, els exercicis passius i actius o aplicació del kinesiotaping (benes de colors), l’àmbit esportiu té com a objectiu preparar un esdeveniment esportiu, prevenir lesions i rehabilitar-ne les seqüeles.
 • Respiratòria: Basat en el coneixement de l’aparell respiratori, es desenvolupen tècniques manuals amb l’objectiu de prevenir refredats, desobstruir vies respiratòries i millorar la qualitat de vida del pacient que presenta algun tipus de patologia pulmonar.
 • Neurologia: Tècniques manuals per tractar les seqüeles produïdes per lesions del sistema nerviós central o perifèric i que procuren optimitzar les capacitats físiques i alteracions del pacient i, per tant, la seva qualitat de vida i eficàcia en moviments i postura.
 • Altres: Mals de cap o migranyes, vertígens, alteracions de les articulacions temporomandibulars, bruxisme, traumatismes directes o indirectes, trastorns digestius: dolor abdominal, colon irritable, còlics, hèrnia de hiat, restrenyiment, refluxos esofàgics, trastorns uroginecològics.

Fisioteràpia en temps de refredats

Des del Col·legi de Fisioterapeutes ens informen que la fisioteràpia respiratòria millora la qualitat de vida dels pacients amb patologies respiratòries amb hipersecreció i, en general, d’aquelles persones amb risc de desenvolupar complicacions pulmonars, i existeix evidència científica de la utilitat de diverses tècniques.

“La rehabilitació respiratòria ha demostrat que aporta beneficis en persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i també en altres tipus de malalties respiratòries cròniques. Els beneficis se centren sobretot en la reducció dels símptomes, l’increment en la capacitat d’esforç i la millora en la qualitat de vida relacionada amb la salut.”

Sessions

El tractament depèn de cada persona i de la molèstia o dolor que es pateix. A la primera sessió s’elabora una història clínica del pacient, una exploració física quant als dolors i l’anamnesi duta a terme prèviament i es defineix el pla de tractament. La segona sessió i les successives consisteixen en el seguiment i l’evolució del pla de tractament. També hi ha la possibilitat de fer el tractament al domicili del pacient.

Professional


Núria Salavert
Fisioterapeuta i Osteòpata DO
Màster en Fisioteràpia Respiratòria
Màster en Osteopatia d’Adults i Pediàtrica
Col·legiada 9.016

Copyright © Clínica Sardenya  |  Nº d'autorització de centre sanitari: E08053108  |  Web actualitzat el 20/04/2018  |  Avís legal