Trastorns d’Aprenentatge

trastorns-aprenentatge

Presentació

Els trastorns d’aprenentatge condicionen que un infant no aconsegueixi avançar en un o més aprenentatges adequadament. Són una causa freqüent de fracàs escolar. Poden afectar el llenguatge global, el llenguatge escrit, el càlcul matemàtic, dificultats d’atenció i concentració i, dificultats d’organització i planificació.

N’hi ha de diferents tipus:

 • Dislèxia (trastorn de la lectura)
 • Disgrafia/disortografia (trastorn de l’expressió escrita)
 • Discalcúlia (trastorn en el càlcul)
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal
 • Trastorn del desenvolupament del llenguatge
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense (TDA-H)

Per això, és important fer una diagnosi precoç per poder iniciar el tractament. La Unitat de Trastorns d’Aprenentatge durà a terme:

 • Exploració neuropsicologia
 • Estudi psicològic
 • Diagnosi
 • Assessorament a pares
 • Coordinació a escoles
 • Tractament reeducatiu individual
 • Tractament grupal:
  • Psicopedagògic
  • Tècniques d’estudi

Està formada per un equip de professionals especialitzats en la diagnosi i el tractament d’aquests trastorns: psicòlegs clínics, psicopedagogs i logopeda.

Professional


Arantxa Sánchez
Psicòloga
Màster en Tècniques de gestió de RRHH
Màster en Psicologia General Sanitària
Màster en Psicoteràpia Cognitiu Conductual
Col·legiada 24.075

Copyright© Clínica Sardenya  |  Autorització Centre Sanitari: E08053108  |  Última actualització: 23/10/2018  |  Avís legal