Toxina botulínica

Presentació

L’envelliment s’associa a l’aparició de línies i arrugues d’expressió a la cara que resulten antiestètiques, les causes de l’aparició són diverses.

Els músculs utilitzats en les expressions facials, produeixen amb el temps una sèrie d’arrugues cutànies permanents que no solament s’associen a l’envelliment sinó també a les expressions de mal humor, estrès i tristesa. La toxina botulínica produeix una paràlisi temporal d’aquests músculs, cosa que ens permet tractar les arrugues.

Encara que el seu efecte és transitori, l’aplicació és fàcil i molt poc traumàtica i permet perllongar-ne els efectes indefinidament per mitjà d’injeccions seriades, amb una separació aconsellable de sis mesos.

Copyright© Clínica Sardenya  |  Autorització Centre Sanitari: E08053108  |  Última actualització: 19/06/2019  |  Avís legal