Psicoteràpia per adolescents

Presentació

La paraula adolescència – “adolescere” en llatí – significa créixer, cremar. Com bé sabem, l’adolescent es troba en una etapa de transició. Si el nen/a vivia en un món protegit pels pares, on predominava el joc, la imaginació i la curiositat; durant la pubertat, el desenvolupament accelerat del cos fa que el nen passi a ser home i la nena, dona. Entren, d’aquesta manera, al món adult, un món que fins llavors resultava llunyà i desconegut.

En aquest pas cap a l’adultesa, als joves els arriba una onada de situacions noves que hauran d’afrontar i de les quals no tenen cap experiència. Pensem en les ràpides transformacions del cos, el qual desconeixen quines formes adquirirà; en el despertar de la sexualitat; en la nova manera de relacionar-se i agrupar-se amb els amics; en la creació d’opinions pròpies que els allunya dels pares… Com tota persona davant el desconegut, el jove travessa aquest període amb dubtes i inquietud.

En algunes ocasions, l’adolescent pot recórrer a estratègies per manejar o tapar els seus problemes que, en comptes de constituir una solució, interrompen el seu creixement i impedeixen que prossegueixi el seu camí.

El servei de psicoteràpia en adolescents, pretén donar suport al jove que es troba en situacions de caràcter conflictiu, connotades de malestar. L’objectiu final és facilitar que el noi/a descobreixi noves maneres de comprendre i fer front a les seves experiències, permetent-li reprendre la seva vida adolescent.

Què oferim?

 • Orientació familiar
 • Intervencions terapèutiques individuals
 • Coordinació amb l’escola

A qui va adreçat

A joves d’entre 12 i 18 anys que presentin:

 • Ansietat
 • Estat d’ànim baix o làbil
 • Manifestacions psicosomàtiques
 • Problemes amb l’alimentació i la imatge corporal
 • Problemes amb la identitat de gènere
 • Comportaments hetero-agressius
 • Comportaments autoagressius
 • Víctimes de bulling

Copyright© Clínica Sardenya | Autorització Centre Sanitari: E08053108 | Última actualització: 17/07/2020 | Avís legal | CookiesAdministra Cookies