Teràpia psicològica

Presentació

Oferim un recurs específic per abordar de forma interdisciplinària, integral i des d’una perspectiva psicobiosocial les particularitats i les dificultats dels infants amb trastorns en l’àmbit de la relació i de la comunicació, i les seves famílies.

Acompanyem i treballem amb infants que transiten per un complex i dolorós procés donades les seves dificultats per construir-se un cos, establir un vincle amb l’altre i accedir al món de les paraules. Podem interpretar-ho com un dèficit o com una singularitat que adopten determinats infants i que cal respectar, acompanyar i treballar perquè aquests infants puguin construir-se un lloc al món des d’on establir un vincle amb l’altre i construir noves troballes que esdevinguin una via per estabilitzar-se i reduir el seu malestar.

Què fem?

 • Activitats dirigides als infants:
  • Acollida de l’infant i la família.
  • Entrevistes de valoració diagnòstica (hora de joc).
  • Coordinació amb l’escola i els professionals.
  • Devolució diagnòstica a la família. Informe clínic.
  • Tractament Psicoterapèutic.
  • Derivació a altres serveis (Neuropediatria, Psiquiatria…).
  • Coordinació amb l’escola ordinària, especial i l’EAP.
 • Activitats dirigides a les famílies:
  • Entrevistes mensuals amb cada família. Volem oferir un espai d’escolta on acollir el patiment de les famílies per tal de comprendre i acompanyar les particularitats i necessitats dels seus infants.
  • Grup de suport quinzenal per a famílies. Crear un espai grupal on les famílies puguin establir i construir una xarxa des d’on compartir les seves vivències, malestars, recursos, inquietuds, i acompanyar-se en el trànsit que estan vivint.
 • Realitzem coordinacions amb diferents serveis:
  • Coordinació amb Serveis socials.
  • Coordinació amb l’equip de pediatria per tal de realitzar una tasca de detecció, prevenció i derivació sobre signes d’alerta de trastorns de la relació i comunicació.
  • Coordinació amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic).
  • Coordinació amb el CDIAP- CSMIJ, si s’escau.
  • Coordinació amb serveis especialitzats (hospitals…).

A qui s’adreça?

A infants a partir dels dos anys i mig fins als 12 anys, que pateixen dificultats en l’àmbit de la relació i comunicació.

Professional


Marta Prat de la Riba
Psicòloga
Acreditada com a Psicòloga General Sanitària
Psicoanalista. Psicoterapeuta.
Especialista en Atenció Precoç i TEA
Col·legiada 14.418

Copyright© Clínica Sardenya | Autorització Centre Sanitari: E08053108 | Última actualització: 10/01/2022 | Avís legal | CookiesAdministra Cookies