Trastorns d’Aprenentatge

trastorns-aprenentatge

Servei psicopedagògic

Sovint ens trobem nens i nenes que els hi costa llegir i escriure, es distreuen amb facilitat, fan moltes faltes d’ortografia, tenen dificultats amb les matemàtiques…i un seguit de dificultats que interfereixen en el seu rendiment escolar i es veu reflectit en el seu benestar personal, familiar i social.

A la Clínica Sardenya, valorem de manera individualitzada, els punts forts i febles dels nens, realitzant un diagnòstic psicopedagògic, per tenir una visió completa dels processos d’aprenentatge. D’aquesta forma podrem trobar quins són els millors recursos, eines i estratègies per tenir un bon creixement tant acadèmic com personal.

Les reeducacions que fem són intervencions psicopedagògiques per treballar les dificultats següents:

 • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora o Dislèxia
 • Dificultats amb l’autocontrol i la impulsivitat o TDAH
 • Dificultats atencionals o TDA
 • Desmotivació i baixa autoestima a causa dels aspectes acadèmics
 • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul o Discalcúlia
 • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.
 • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.

El servei que oferim és:

 • Exploració psicopedagògica
 • Tractament reeducatiu individual
 • Assessorament a pares
 • Coordinació a escoles

El fracàs escolar es pot evitar!

Professional


Laura García
Psicòloga
Màster en psicopedagogia
Especialista en psicoteràpia infantil i educació
Col·legiada 24.609

Copyright© Clínica Sardenya | Autorització Centre Sanitari: E08053108 | Última actualització: 14/09/2020 | Avís legal | CookiesAdministra Cookies